SVS 01: Mlčenlivý, stále živý

Trochu zkrácená a lehce jiná verze toho, jak se dostal Mozenrat nra Tar – Enor do služeb Derakina Černé pěsti…

Pokračování textu SVS 01: Mlčenlivý, stále živý

KMaM: Bojovníkovy profese – Rytíř

Pevný kov a mocné paže jsou mu rádci
Jeho čepel vedena je čirou ctí
Před ním se za úsvitu třesou lapkové a zrádci
Nemusí na něj ale platit ani stovka lstí

Písně Zakladatelů, Atchreský archiv

Rytíř je typem důstojného a čestného bojovníka, který téměř zásadně bojuje tváří v tvář a málokdy využívá podlé úskoky a finty, pokud k tomu není donucen. Specializuje se na boj s mečem a štítem, obouruční zbraně nebo zbraně dřevcové. Přestože se může zdát, že svým čestným přístupem k boji se může dostat do častých potíží, jsou právě tyto souboje i proti přesile protivníků jeho specialitou.

Rytíři jsou běžní jako královská stráž, garda, posádka hradu nebo pravidelná armáda. Mnoho rytířů také funguje jako vyslanci, poslové nebo diplomaté, protože jejich bojové schopnosti jim může hodně pomoct, když vyjednávání a konvence selžou.

KMaM: Lovcovy profese – Stopař

Stopař je něco jako lovec profesionál. Je to umělec v přežití v divočině i ve městě, v pohybu nehostinným terénem a silná postava v boji na dálku i na blízko. Stopaři bývají členy elitních výzvědných oddílů, tajnými posly nebo předsunutou hlídkou v nepřátelském terénu.

Málokdy zůstávají delší čas na jednom místě, protože jejich úkoly a mise je nutí být neustále v pohybu, ať už kvůli úkolům samotným, tak kvůli možnosti sledování. Jsou specialisty na pohyb v neschůdném prostředí, kde se umí pohybovat rychle, a zároveň tiše a prakticky neviditelně.

KMaM: Tvůrcovy profese – Transmutér

Transmutér je protipólem konstruktéra, tvůrcem, který se do magie ponořil do té míry, že jeho kouzla se stávají trvalou součástí jím vytvořených věcí. K tomu sice potřebuje i další suroviny jako například kameny k vykládání, ale jeho kouzla jsou zase velmi silná a pokud není zbraň vystavena skutečně extrémním vlivům (žhavá láva, dračí oheň), mohou v kouzla v ní vložená vydržet celé věky.

Nevýhodou trvalého očarování je ovšem to, že pokud už je zbraň ukuta a magická operace provedena, dá velkou práci na ní cokoli změnit a i pokud se to povede, lze výsledek měnit jen do určité míry.

Transmutérovy výtvory jsou účinné, spolehlivě a mají dlouhou trvanlivost, ale pokud chce někdo změnit jejich vlastnosti, dá mu to hodně práce a většinou ani neuspěje.

Namid: Dhermos

Dhermos

Velký ostrov ležící mezi Althorikem a Unghi. Je to pravděpodobně jediné území pokryté z devadesáti či více procent džunglí. Neví se přesně, za co vděčí tato vegetace svému přesnému vymezení a proč se nenachází v této koncentraci i jinde. Odpovídala by přesně třeba takové Grenodii, jenže ta má podnebí naprosto mírné, odpovídající tak jižní polovině Althoriku. Některé záhady meteorologie Namidu musíme asi přenechat bohům a jejich rozmarům.

Na Dhermosu panuje díky této vegetaci a dalším podmínkám asi největší koncentrace anshů v celé dimenzi. Už se přesně neví, jestli je Dhermos také jejich místem původu, ale obecně ho považují za svůj domov.

Není jisté, jakou mají vlastně formu vlády, ale má se za to, že jde o jakési kménové uspořádání či primitivní monarchii. Nicméně jim to podle všeho funguje a ragují velmi ostře na jakékoli cizí vměšování. Na druhou stranu pokud přijdete s dobrými úmysly a něčím na výměnu, málokdy se u anshů setkáte s odmítnutím.