reinkarnace

„I have returned…“ Protoss Dragoon, Stracraft   Reinkarnace je v nějaké podobě přítomna ve vetšině Naefaru. Za běžných podmínek platí, že duše zemřelých jsou přitahovány středem Naefaru, ale mohou se vlastní silou vrátit do hmotného světa a pak buď do původního těla, nebo si vytvořit (opět podle svých schopností) tělo nové. …