rozprášení

Rozprášení je proces, při kterém je zničena duše živé bytosti. Za běžného provozu se duše inteligentních bytostí po smrti ocitá v daonaru a je schopna se vlastním úsilím vrátit do hmotného těla, případně si při troše cviku vytvořit tělo nové.

manium

Prvek čisté many vyskytující se v kapalném či pevném skupenství podle okolností. Mana se obvykle do pevnějšího skupenství sráží v místech s vysokou magickou koncentrací a nulovou aktivitou – opuštěné ruiny, začarované hájky a podobně. Jde vlastně jen o projev skutečnosti, že mana je energie, která se neztrácí, pokud není …

zroport

Pokud jsou sferily zbroušeny a sestaveny určitým způsobem, vyvolávají poměrně stabilní teleportační pole. Mystikové a mágové všeho druhu tento jev využili a vytvořili zroporty. Zroport je kombinace sferilu a vhodného předmětu (mísa, stůl), nejčastěji zrcadla. Pokud jsou tyto ZRcadlOvé PORTálY pomocí síly vůle aktivovány, je skrze ně možné dopravovat téměř …

sferil

Sferily jsou bezbarvé krystaly, které velmi dobře reagují na psychickou magii. Ještě lépe pak pokud jsou správným způsobem zbroušené. Je do nich při troše umu možné uschovat prakticky jakékoliv informace, kouzlo nebo dokonce část či celou duši živé bytosti. Jsou běžnou a často prakticky nutnou součástí mnoha magických přístrojů a …