Zashion: společnost

Zashion je v mnoha ohledech postaven na pevný struktuře. Neznamená to ovšem v žádném případě totalitu. Tyto okolnosti vychází za prvé z nepřílišné pohostinnosti terénu – celý kontinent obsahuje pouze poušť a hory. Za druhé mají téměř všichni obyvatelé dimenze vrozenou i velmi cvičenou disciplínu, takže život v rámci přísných, …