SVS: Upozornění a přehled

Upozornění pro čtenáře:   Povídky z Naefaru všeho druhu mi slouží primárně jako cvičný prostor pro bližší seznamování s tím, co vytvářím. Z toho důvodu si mohou někdy skutečnosti v nich obsažené vzájemně odporovat, případně nebudou v plném souladu s událostmi v delších svazcích plánovaných k vydání. Není v tom …