reinkarnace

„I have returned…“

Protoss Dragoon, Stracraft

Reinkarnace je v nějaké podobě přítomna ve vetšině Naefaru – ne ovšem v celém. Za běžných podmínek platí, že duše zemřelých jsou přitahovány středem Naefaru, ale mohou se vlastní silou vrátit do hmotného světa a pak buď do původního těla, nebo si vytvořit (opět podle svých schopností) tělo nové. Ačkoli mechanismus platí, jeho použití není vůbec samozřejmé, protože zahrnuje dvě proměnné.

Tou první je ANO/NE samotného návratu duše do hmotného světa. Tuto šanci má duše možnost ovlivnit, ale na druhou stranu se mění v čase a nikdy to není 100%. Obecně čím schopnější duše, tím nižší základní šance na návrat.

Druhou proměnnou je časové rozpětí mezi smrtí a návratem. Nejrychlejší návrat za běžných podmínek byl zaznamenán během deseti minut. Horní mez tohoto rozsahu není známa. Duše se může vrátit za hodinu, ta den, za měsíc nebo klidně za deset let i déle. Pravdou ale je, že osoby návrativší se například po stovkách nebo tisících let už nenavazují na své původní tělo ani život, ale vydávají se většinou na novou pouť, tedy není možné tuto návaznost dost dobře sledovat.

 

V rámci reinkarnace dále platí, že nemohou současné existovat dvě fyzická těla vázaná na stejnou duši. Z toho plyne, že dokud existuje duše schopná návratu, fyzické tělo je v jistém stavu konzervace a rozkládá se velice pomalu. Duše se v hmotném světě může pokusit i vlastní zhmotnění, tedy vytvoření vlastní fyzické projekce a kopie původního těla. Pokud k tomu dojde, původní tělesná schránka podlehne zrychlenému rozkladu během cca půl hodiny.

 

Obecným dopadem reinkarnace na živé bytosti je i ve spojení s všudypřítomnou magií dlouhověkost a konzervace fyzického vzhledu. Smrtelné rasy mohou vypadat třeba na padesát, ale může jim stejně snadno být několik set let.

Reinkarnaci nelze opakovat stále, s každou další se duše opotřebovává a při přílišném počtu už není stabilní a rozpouští se v energii daonaru.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *