NAEFAR

naefar-front-website-1-0
Naefar při odebrání části vnější kůry: zlatá uvnitř, modrá navenek

Naefar je koule složena ze stovky volně spojených dílků. Každý tvoří samostatnou dimenzi. Není přesně známo, co leží mimo Naefar, označuje se to pojmem Vnější temnota.

Jednotlivé světy jsou uvnitř koule, takže do vnější temnoty by se člověk dostal, pokud by v jakékoli dimenzi kopal dostatečně hluboko. Někteří jedinci se o to pravděpodobně snažili, ovšem jejich osud není znám.

O povaze Vnější tmy je jen málo informací, ale má se všeobecně za to, že jde o energii blízkou původnímu stavu před zrodem Eora Prvotního. Málokdo je ale natolik šílený, aby v podstatě vyskočil z vesmíru v zájmu průzkumu. Daonar dovoluje jisté nahlédnutí za slupku Naefaru, ale i těm nejschopnějším se to podaří jen na velmi krátkou dobu.

Nad vrstvou dimenzí není hmota, ale energeticky je tato oblast velmi bohatá. Ve středu Neafaru leží již zmíněný Daonar. Jedná se vlastně o vesmír ve vesmíru. Jeho jádrem je fragment původního Eorova těla, jinak je udržován a posilován neustálou telepatickou a další magickou komunikací mezi světy a je jí neustále udržován. Tento střed stabilně udržuje určitou magickou podporu veškerého dění ve svém okolí, sám o sobě je ale velmi záludný. Čím víc se blíží vaše duše ke středu, tím víc energie spotřebuje na to udržet se normální a pohromadě.

Mezi Daonarem a hmotným světem je nekonečně mnoho vrstev daonaru. Jde o de facto neomezené množství vrstev fungujících jako frekvence. Čím fyzicky dále od hmotného světa, tím více daonar dovoluje, ale také toho víc chce.

Naefar schema

Vztahy mezi světy

Skutečnost, že byl Naefar roztříštěn, se na každé dimenzi podepsala trochu jinak. Některé světy to vůbec nezaznamenaly, protože už předtím byly jakékoli jiné civilizaci natolik vzdálené, že byly v totální izolaci. Takovým případem je například Zashion, rodiště Mozenrata nra Tar- Enor. Zashion je kontinent uprostřed oceánu.

Daleko za hranicemi toho oceánu jsou další světy a kontinenty, ovšem jejich technologie ani další schopnosti jim nikdy nedovolily cestovat natolik daleko, aby mohly být se Zashionem v kontaktu.

Že spolu světy nějaké styky mají, neznamená, že existují vedle sebe, stejně tak existence světů vedle sebe neznamená nutně, že kontakt mezi nimi je jednoduchý.

Přechody mezi světy

Hranice jsou často uprostřed moře nebo kontinentu a pokud se přiblížíte hranici světů, chování terénu i vaše vnímání tohoto chování je značně variabilní.

Zlom vnímáte v momentě, kdy vstoupíte do hraničního pásma, které mívá na šířku přibližně sto metrů. Tehdy začnete vnímat zvýšenou energii ve vzduchu. Zároveň také chybovost vlastního vnímání okolí – můžete vidět praskání jisker ve vzduchu, třepání se okolí jako při špatné projekci filmu nebo probleskovat tmu či bílé světlo.

Čím blíž jste samotnému zlomu, tím agresivnější je vůči vám okolí a tím větší schopnosti jsou po vás chtěny, abyste se udrželi naživu i ve stejné podobě. Tohle jsou oblasti, kde si magie a materie vesmíru dělá v podstatě, co chce. Rozporem, který trápí řadu badatelů, je skutečnost, že ač byl Naefar rozbit, při přechodu mezi dimenzemi nebyla snad nikdy zaznemanána jakákoli propast nebo fyzický předěl. Ano, je možné se propadnout do země, ale celkově se dimenze chovají, jako kdyby byly stále propojené. Je v tom možná jiskřička naděje na to, že stále existuje šance na opětovné propojení celé koule dohromady.

Existují již celkem spolehlivé způsoby, jak tyto oblasti stabilizovat a využívat k pravidelnému pohybu mezi světy. Je možné mezi nimi projet kočárem, plout na lodi a podobně. Ovšem nikdo vám nezaručí, že vámi stabilizovanou strukturu neovládl někdo jiný a neobjevíte se někde zcela jinde.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *