Pojmy: Daonar

Nehmotná dimenze tvořená nesčetnými vrstvami astrálních sfér vytvořená původně pro výzkum prostoru uvnitř Naefaru. Záhy se stala centrem obchodu, informací a vědění. Vstup do ní ovšem vyžaduje určitou mentální zdatnost. Daonar je samostatný svět, gigantická pulsující koule uprostřed Naefaru, ale jeho chapadla dosahují až k vnější vrstvě, tedy přímo světům Naefaru, a vytvářejí zde cosi jako povlak, zónu pokrývající jednotlivé světy, která je podřízena vůli těch, kteří ji používají. Viz daonar.

Pojmy: daonar

Mezi daonarem a Daonarem je poměrně velký rozdíl. Daonar je samostatná dimenze, daonar je jeho slabší vrstvou přítomnou na většině světů. Na rozdíl od Daonaru, který je v samotném středu Naefaru, je daonar něco jako mlha nebo mrak vyplňující Naefar zevnitř. Vstup do daonaru je poměrně nenáročný, na druhou stranu základní prostředí nenabízí tolik možnosti jako vrstvy blíže středu Naefaru.

Postavy: Daregan

Mučitel i léčitel. Daregan je současný opat Kláštera Mořského Slunce a bratr soranského šlechtice Nareatha.

Za mlada zlomil hodně kostí i duší, teď se snaží je pro změnu napravovat. Je klidnou hlavou kláštera Mořského slunce na severu Althoriku a svoje runařství pověsil už před desítkami let na hřebík. Místo toho se věnuje léčitelství těla i ducha. Stále je ale asi dost věcí, které nejsou o tomto starém moudrém muži známy.