Eor Prvotní

Legendami a mýty opředená spektrální entita, stvořitel Naefaru, který svou neúmyslnou sebevraždou rozdělil původní jednotný svět na stovky oddělených světů. Cestu k jejich sjednocení lidstvo ještě nenašlo, ačkoli náznaků se v každé epoše vyskytlo mnoho.

Daonar

Daonar je vlastně samostatný myšlenkový vesmír tvořící jádro Naefaru, čistě technicky jde o jediný souvislý fragment tělo Eora Prvotního. Není možné zde udržet hmotu, všechno je tu tvořeno jen koncentrovanou duševní energii. Jeho síla slábne směrem k hmotným světům. Energie, kterou vyzařuje do okolí, vyplňuje celé nitro Naefaru a tvoří daonar. …

daonar

Mezi daonarem a Daonarem je poměrně velký rozdíl. Daonar je samostatná dimenze a jádro Naefaru, daonar je jeho slabší vrstvou přítomnou na většině světů. Na rozdíl od Daonaru, který je v samotném středu Naefaru, je daonar něco jako mlha nebo mrak vyplňující Naefar zevnitř. Vstup do daonaru je poměrně nenáročný, …

Daregan

Mučitel i léčitel. Daregan je současný opat Kláštera Mořského Slunce a bratr soranského šlechtice Nareatha. Za mlada zlomil hodně kostí i duší, teď se snaží je pro změnu napravovat. Je klidnou hlavou kláštera Mořského slunce na severu Althoriku a svoje runařství pověsil už před desítkami let na hřebík. Místo toho …