reinkarnace

„I have returned…“ Protoss Dragoon, Stracraft   Reinkarnace je v nějaké podobě přítomna ve vetšině Naefaru. Za běžných podmínek platí, že duše zemřelých jsou přitahovány středem Naefaru, ale mohou se vlastní silou vrátit do hmotného světa a pak buď do původního těla, nebo si vytvořit (opět podle svých schopností) tělo nové. …

SVS: Upozornění a přehled

Upozornění pro čtenáře:   Povídky z Naefaru všeho druhu mi slouží primárně jako cvičný prostor pro bližší seznamování s tím, co vytvářím. Z toho důvodu si mohou někdy skutečnosti v nich obsažené vzájemně odporovat, případně nebudou v plném souladu s událostmi v delších svazcích plánovaných k vydání. Není v tom …