Jeden z prvních případů, jen s minimem dopadů 02

Vrzly dveře a do místnosti vstoupil bojovník v plné parádě.

„Nejdu pozdě?“ zeptal se Therion Přímá čepel, představený cechu bojovníků, velitel machajských ozbrojených sil a arbitr pro obranu a vojenství.

„No, ano i ne,“ usmál se na něj Tyros. „S tebou je nás víc jak polovina, takže můžem normálně zasedat.“

Therion nevyzvídal, kde je zbytek Rady, Odepjal meč, položil ho na stůl, unaveně usedl a natáhl se po karafě s vínem.

„To je hodně dobrý, tohle,“ pokýval uznale hlavou a otočil se na Coraluse IV., o kterém bylo známo, že se ve vínu skutečně vyzná. Ačkoli mu nebylo ještě třicet, měl za sebou zajímavou životní dráhu nejen ve vínu a hodně šlechticů libovolného významu mělo tendenci ho podceňovat. Vzhledem k přítomnosti Derakina v nejbližším kruhu poradců se naučil toho dokonale využívat.

„Jo, poslali vzorek, ale chystají větší zásilku z jihu Tamaralu. Proto bych byl rád, kdybysme se prioritně podívali mimo jiné na nový dopravní zákon. Stanovuje totiž podmínky pro zásilky, povolená množství, bezpečnostní opatření a další náležitosti, takže dokud tohle nebudeme mít přijaté, může to blokovat hodně složek zásobování včetně téhle dobroty.“

Tyrosova sestra se bez řečí natáhla po příslušné složce. Ta pod jejími prsty ale uskočila, vzlétla a otevřela se před vznášejícím se rifterem.

„Hele nech toho jo,“ vynadala mu naoko naštvaně. Listy se vzápětí snesly zpátky, ale na jejich původních místech zůstaly jasně čitelné magramy s jejich obsahem.

„Klídek, Tyrell, jen si to duplikuju,“ odvětil. „Proč tu vůbec není více verzí?“ otočil se na krále.

„Nějaké komplikace v papírování, podle toho co jsem zaslechl. Některé sekce se upravovaly na poslední chvíli. Udělej prosím kopie i ostatním, buď od té lásky,“ vysvětlil a požádal Coralus.

Tharan mrkl a před přítomnými členy rady i králem se objevil štůsek dočasně existujících papírů s plným zněním zákona o pozemní, vodní i vzdušné přepravě.

Nějakou dobu nebylo nic moc slyšet, jen občas si někdo dolil nápoje a z chodby za dveřmi se ozval tlumený hovor.

„Tohle je divný,“ pronesla do ticha Tyrella.

„Copak?“ Zpozorněl Coralus a následně i Rada.

„Koukám na vzájemný vztahy těch tabulek, co udávaj podmínky pro přepravu, dopravu a skladování nejrůznějších komodit a materiálů, a něco se mi tam nezdá.

„Můžeš být konkrétnější?“ ozval se Therion. Schem žmoulal nervózně růžek papíru, ale nikdo si toho nevšímal, pozornost všech byla upřena k arbiterce financí.

„Přijde mi, že určitý podmínky pro přepravy konkrétním kanálem negují nároky na rizikovost nákladu. Na první pohled to tak nevypadá, když se koukáte jen na jednotlivý pásma, ale když se to překryje…“

„Tak?“ zeptali se Tharan a Schem najednou.

„Tak lze do Soranu zcela v mezích zákona přepravit velmi nebezpečný náklady, aniž by je na místě kdo kontroloval, protože se na ně průběžná kontrola nevztahuje nebo není tak důkladná,“ shrnula Tyrella, protřela si unavené oči a zaklonila hlavu, až se zřetelně ozvalo zakřupání krční páteře.

„Jestli tomu dobře rozumím, tak tu máme riziko ohrožení konkrétních dopravních cest a je to zanesený přímo v matrici zákona,“ ujistil se Coralus o tom, co právě bankéřka pronesla.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *