Jeden z prvních případů, jen s minimem dopadů 10

Paní Přesunutá vyšla zpoza rohu ve večerním plášti a s tlumokem přes rameno. „Jen si poslužte, vypadá to tam jako normálně, teda jak po výbuchu. Pak jenom zamkněte nebo tak něco, no vám nemusim nic vysvětlovat, žejo?“ poplácala ho po rameni a klapnutí dveří následované za pár vteřin vrznutím branky Derakinovi oznámilo, že je v právníkově domě sám.

Vešel do pracovny a vyslal do prostoru myšlenkovou vlnu, na kterou zareagovalo několik sferilových světel.

Místnosti vládly papíry. Na zdech, vyrovnané na koberci a ve štosech různé výšky na skoro jakékoli vodorovné ploše. Kdyby se Wyhar dal na psaní románů, pracovna by se nezměnila.

Černá pěst došel k jeho stolu a zběžně ho prohlédl pátraje přitom po deskách nebo listinách, které mu odpoledne svěřil.

Nenašel nic.

Otočil se a do oka mu padl Wyharův příruční trezor, velký tak akorát na štos složek. Derakin pěst odložil konečně špacírku do rohu vedle stolu a sklonil se ke kovové bedně.

Trezor měl normální otočné kolečko a Derakin si uvědomil, že kromě papírů je na tomhle stole také několik předmětů, které sem nepatří. Nebo lépe řečeno ho nenapadal logický systém organizace, při kterém by tam dávaly smysl několikery dámské kalhotky, busta s pirátským kloboukem a polovina další vycházkové hole. Podezříval Čirého zraka z nějaké šifry a jak právníka znal, bylo potřeba hodně křivého uvažování na to se tohoto rébusu chytnout.

Další myšlenky zaplašilo zapraskání uprostřed místnosti. Derakin se bleskově otočil a pak uklidnil. Uprostřed pokoje se objevilo modré světlo, které se zvětšovalo a přidávalo rotující duhové barvy. Portál, věděl okamžitě Černá pěst.

Když se skutečně v opalizujícím kruhu objevila známá dlouhovlasá hlava, bylo jasné, že Coralus IV. touží v tuto noční hodinu po přítomnosti velitele výzvědné služby.

„Můžeš na chvilku?“ zeptal se s rukama podél těla. Bylo na něm vidět, že by se rád opřel o dveřní rám nebo něco pevného, ale kouzlo nic takového nenabízelo.

„Jasně, hlavně se nechytej kraje, uřízne ti to ruku během vteřiny,“ podotkl Derakin, nechal trezor trezorem a několika kroky se ocitl v nitru Crarthaku. Jen se ocitl mezi kamennými zdmi, portál lehce zahučel a bleskově se smrskl sám do sebe.

Tharan stojící opodál jen luskl prsty a zmizel. Coralus pokynul veliteli rozvědky, aby ho následoval a vydal se chodbou podél zapálených pochodní.

Černá pěst si všiml, že jsou ve sklepení prostém sferilů, které byly i v hradě celkem běžným osvětlením. Tohle byly chodby a sály pod úrovní a absence magických krystalů byla dalším stupněm ochrany před jakýmkoli průnikem zvenčí.

„Smrt Wyhara dostává celou věc s tím padělaným zákonem do trochu jiného světla,“ začal král, ale Derakin ho zarazil.

„Moment moment. Pracujme s tím, co víme. Zatim nic nenaznačuje, že by Wyharova smrt byla cíleným útokem, i když to samozřejmě nemůžeš vyloučit. Pravda, skutečnost, že pracoval na těch dokumentech, tomu nahrává, ale nemáme prokazatelnou spojitost. Na druhou stranu…“ Derakinovi něco docvaklo. Vlastně se divil, že až teď.

„No, copak tě napadlo?“ dotázal se Coralus a otevřel jedny z mnoha dveří.

„Ty listiny jsi posílal přes Tharana během Rady, žejo?“

Coralus přisvědčil.

Derakin si sedl, ačkoli bylo těžce proti protokolu sedat si, pokud vladař stojí. Černé pěsti byl ale protokol ukradený už dlouhé roky. „Kdo všechno byl na zasedání?“

„Therion dorazil pozdějc, Tyrella, Tyros, Schem a Tharan…“ odvětil král a Derakin luskl vítězně prsty.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *