Zashion: společnost

Zashion je v mnoha ohledech postaven na pevný struktuře. Neznamená to ovšem v žádném případě totalitu. Tyto okolnosti vychází za prvé z nepřílišné pohostinnosti terénu – celý kontinent obsahuje pouze poušť a hory. Za druhé mají téměř všichni obyvatelé dimenze vrozenou i velmi cvičenou disciplínu, takže život v rámci přísných, …

rozprášení

Rozprášení je proces, při kterém je zničena duše živé bytosti. Za běžného provozu se duše inteligentních bytostí po smrti ocitá v daonaru a je schopna se vlastním úsilím vrátit do hmotného těla, případně si při troše cviku vytvořit tělo nové.

NAEFAR

Naefar je koule složena ze stovky volně spojených dílků. Každý tvoří samostatnou dimenzi. Není přesně známo, co leží mimo Naefar, označuje se to pojmem Vnější temnota. Jednotlivé světy jsou uvnitř koule, takže do vnější temnoty by se člověk dostal, pokud by v jakékoli dimenzi kopal dostatečně hluboko. Někteří jedinci se …