Namid

Namid je svět kde kultury se kříží naděje i zkáza každým dnem se blíží. Na jih i sever cesty se klikatí střeží je koně i kocouři strakatí. Ať je to Soran, Ostvir či Dyren důstojný život v nich vede se celkově pokojný Nenechte se zmást slupkou jejich tvrdou a nechte …

Zashion

    Jednotky a průběh roku Společnost Živly     Původně poměrně pustý pouštní kontinent, upravený do současné tropičtější podoby samotnými Zashionci. Každý zde narozený člověk má schopnost ovládání jednoho z živlů – ohně, vody, země, vzduchu či duševní energie. Cca 70% pouze jeden, 25% dva a 5% tři. Faktem …

manium

Prvek čisté many vyskytující se v kapalném či pevném skupenství podle okolností. Mana se obvykle do pevnějšího skupenství sráží v místech s vysokou magickou koncentrací a nulovou aktivitou – opuštěné ruiny, začarované hájky a podobně. Jde vlastně jen o projev skutečnosti, že mana je energie, která se neztrácí, pokud není …

Wyhar Čirý zrak

Zvěd a elitní soranský právník, pravidelná zadní linie obrany SVS tam, kde není místo pro meče a luky. Sněžný ansh schopný zbavit vás obvinění z velezrady přes zákon o pozemní komunikaci veverek – a pokud takový zákon neexistuje, Čirý zrak ho zřejmě navrhne a prosadí.

Kernos Hmotné světlo (či Kernos Kronikář)

Naefarský aspekt času, paměti, historie, nejstarší z aspektů vzniklých při prvním rozbití Naefaru Eorovou rukou. S jeho zrozením vznikl i počitatelný čas. Přesný rozsah jeho moci, znalostí i povahy je doposud neznámý, ale podle vlastních slov nezná budoucnost, jen minulost celého Naefaru a jeho znalosti končí přítomným okamžikem. K Drawkovi …