podsféry

Pod hmotným světem existují vrstvy obývané nejrůznějšími tvory. Nejsou výsledkem žádné nerovnováhy, byly i v původním jednotném Naefaru, ale s roztříštěním se dostávají více na povrch a více osob má stále pokušení dostat se k nim. Nelze tvrdit, že tento prostor je apriorně negativní, stejně jako daonar má daleko k …

Drawk nra Tar – Enor [Drók]

Jeho rodné přízvisko je nra Moskort podle města nedaleko Tar – Enoru. Narodil se na slunném Zashionu, kde se v mládí připletl do sporů místní mafie. Po těchto událostech opustil rodný Moskort a vydal se hledat štěstí do Tar – Enoru neboli skalního srdce. Zde se po čase podle zvyklostí změnilo …

Eor Prvotní

Legendami a mýty opředená spektrální entita, stvořitel Naefaru, který svou neúmyslnou sebevraždou rozdělil původní jednotný svět na stovky oddělených světů. Cestu k jejich sjednocení lidstvo ještě nenašlo, ačkoli náznaků se v každé epoše vyskytlo mnoho.

Daonar

Daonar je vlastně samostatný myšlenkový vesmír tvořící jádro Naefaru, čistě technicky jde o jediný souvislý fragment tělo Eora Prvotního. Není možné zde udržet hmotu, všechno je tu tvořeno jen koncentrovanou duševní energii. Jeho síla slábne směrem k hmotným světům. Energie, kterou vyzařuje do okolí, vyplňuje celé nitro Naefaru a tvoří daonar. …

daonar

Mezi daonarem a Daonarem je poměrně velký rozdíl. Daonar je samostatná dimenze a jádro Naefaru, daonar je jeho slabší vrstvou přítomnou na většině světů. Na rozdíl od Daonaru, který je v samotném středu Naefaru, je daonar něco jako mlha nebo mrak vyplňující Naefar zevnitř. Vstup do daonaru je poměrně nenáročný, …