rozprášení

Rozprášení je proces, při kterém je zničena duše živé bytosti. Za běžného provozu se duše inteligentních bytostí po smrti ocitá v daonaru a je schopna se vlastním úsilím vrátit do hmotného těla, případně si při troše cviku vytvořit tělo nové.

manium

Prvek čisté many vyskytující se v kapalném či pevném skupenství podle okolností. Mana se obvykle do pevnějšího skupenství sráží v místech s vysokou magickou koncentrací a nulovou aktivitou – opuštěné ruiny, začarované hájky a podobně. Jde vlastně jen o projev skutečnosti, že mana je energie, která se neztrácí, pokud není …

podsféry

Pod hmotným světem existují vrstvy obývané nejrůznějšími tvory. Nejsou výsledkem žádné nerovnováhy, byly i v původním jednotném Naefaru, ale s roztříštěním se dostávají více na povrch a více osob má stále pokušení dostat se k nim. Nelze tvrdit, že tento prostor je apriorně negativní, stejně jako daonar má daleko k …

Eor Prvotní

Legendami a mýty opředená spektrální entita, stvořitel Naefaru, který svou neúmyslnou sebevraždou rozdělil původní jednotný svět na stovky oddělených světů. Cestu k jejich sjednocení lidstvo ještě nenašlo, ačkoli náznaků se v každé epoše vyskytlo mnoho.

Daonar

Daonar je vlastně samostatný myšlenkový vesmír tvořící jádro Naefaru, čistě technicky jde o jediný souvislý fragment tělo Eora Prvotního. Není možné zde udržet hmotu, všechno je tu tvořeno jen koncentrovanou duševní energii. Jeho síla slábne směrem k hmotným světům. Energie, kterou vyzařuje do okolí, vyplňuje celé nitro Naefaru a tvoří daonar. …