Předměty: manium

prvek čisté many vyskytující se v kapalném, plynném i pevném skupenství podle okolností. Uměle vytvářen umožňuje používání magických věcí osobami, které magii samy neovládají – například hůlky s předem daným počtem střel. I nezkušená osoba je schopná ho aktivovat. Přirozeně vzniká po delším časovém období v místech s vysokou magickou koncentrací. Nejdříve se vyskytuje jako plyn, pak jako kapalina, nakonec tuhne na stěnách a předmětech a vypadá jako bezbarvá želatina, ve větším množství může občas jiskřit.

Namid: SVS – Soranský Výzvědný Syndikát

Motto: „In plateis animarum.“ (V duších v ulicích)

Vlajková loď machajských zpravodajských služeb. Existují sice ještě některé další, ale nejsou tak významné a většinou sestávají pouze z několika lokálních jedinců v místech, kde SVS nemá tolik vlivu.

Pokračování textu Namid: SVS – Soranský Výzvědný Syndikát

Pojmy: podsféry

Pod hmotným světem existují vrstvy obývané nejrůznějšími tvory. Nejsou výsledkem žádné nerovnováhy, byly i v původním jednotném Naefaru, ale s roztříštěním se dostávají více na povrch a více osob má stále pokušení dostat se k nim. Nelze tvrdit, že tento prostor je apriorně negativní, stejně jako daonar má daleko k nebi podle lidských měřítek.