Zashion: společnost

Zashion je v mnoha ohledech postaven na pevný struktuře. Neznamená to ovšem v žádném případě totalitu. Tyto okolnosti vychází za prvé z nepřílišné pohostinnosti terénu – celý kontinent obsahuje pouze poušť a hory. Za druhé mají téměř všichni obyvatelé dimenze vrozenou i velmi cvičenou disciplínu, takže život v rámci přísných, …

Zashion: živly

Geonetici ovládají zemi a její síly, v reálu tedy hlavně regeneraci a procesy spojené s životem. Stejně tak ale umí zatopit i zemětřesením rozbít skálu. Aeronetici ovládají vzduch ve všech podobách. Od větru po vyhnání veškerého vzduchu z vašich plic. Pyrokinetici nejsou nic nového pod sluncem ani zashionským, ani jiným. …

Namid

Namid je svět kde kultury se kříží naděje i zkáza každým dnem se blíží. Na jih i sever cesty se klikatí střeží je koně i kocouři strakatí. Ať je to Soran, Ostvir či Dyren důstojný život v nich vede se celkově pokojný Nenechte se zmást slupkou jejich tvrdou a nechte …