Známý Naefar

Název: Naefar

Struktura: Mnohosvět ve tvaru koule

Přiblžné stáří: 10 000 + let

Stvořitel: Eor Prvotní

Známý Naefar
Namid

Namid