Aspekti, bohové, démoni…

Aspekti, bohové, démoni

Naefar obsahuje kromě čehokoli smrtelného čtyři úrovně astrálních bytostí – aspekty, bohy, démony a jejich deriváty.

Aspekti jsou v hierarchii úplně nejvyýše a jejich existence není závislá na víře. Původně jich bylo 8 a ztělesňovali složky reality, které se vzájemně doplňovaly: čas/prostor, zrod/smrt, rozpad/růst, choas/řád, klid/změnu, energii/prázdno, tvar/substanci, světlo/tmu.

Původně byli součástí těla Eora Prvotního, Stvořitele Naefaru a prvotní inteligentní entity. S jeho sebezabitím, které bylo příčinou Roztříštění, došlo ovšem k jejich rozdělení – vlna magie z jeho těla je vystřelila do okolního prostoru a rozdělila na poloviny. Příchodem do prostoru hmotných světů se jejich esence stala hmotnou, dopadla na světy a rozdělila se na větší kusy a střepy. Jsou to obrovské monolity zapíchnuté v ohniskových světech. Každý teď ztělesňuje jeden aspekt reality, mohou však v určité míře využívat i schopností ostatních. Nejsou schopni se navzájem zničit ani nijak jinak výrazněji ovlivnit. Ohrozila by je jen velmi výrazná a závažná změna ve fyzické realitě, která by je ovšem zničila všechny – žádný z nich tedy nemá důvod se o to pokoušet. Díky omezení své původní síly jsou připoutáni k fyzické realitě a přestože se mohou pohybovat po celém prostoru Naefaru, nejsou schopni dostat se do jeho samotného středu. Jsou tak trochu na řetězu. Stejně tak se ale nemohou přiblížit ke svým “kotvám” a nijak je ovlivnit a sami sebe tak nejspíš osvobodit.

Jejich kombinací vznikají další stránky fyzické i astrální reality včetně bohů, démonů a čehokoli dalšího. Tyto bytosti vycházejí z vnímání reality smrtelnými rasami a jsou již závislé na jejich víře či nevíře, mohou tedy umírat, rodit se a získávat i ztrácet sílu. Fungují tedy jako firmy poskytující služby a lovící zákazníky.

 

Komentáře