Aspekti, bohové, démoni…

Aspekti, bohové, démoni

Naefar obsahuje kromě čehokoli smrtelného čtyři úrovně astrálních bytostí – aspekty, bohy, démony a jejich deriváty.

Aspekti jsou v hierarchii úplně nejvyýše a jejich existence není závislá na víře v ně. Aspektů bylo v základu 8 a ztělesňovali protipóly či složky reality, které se vzájemně doplňovaly: čas/prostor, zrod/smrt, rozpad/růst, choas/řád, klid/změnu, energii/prázdno, tvar/substanci, světlo/tmu.

Původně byli součástí Eora Prvotního, Stvořitele Naefaru a prvotní inteligentní entity. S jeho sebezabitím, které bylo příčinou Roztříštění, došlo ovšem k jejich rozdělení – vlna magie z jeho těla je vystřelila do okolního prostoru. Příchodem do prostoru hmotných světů se jejich esence stala hmotnou, dopadla na světy a rozdělila se na větší kusy a střepy. Každý teď ztělesňuje jeden aspekt reality, mohou však v určité míře využívat i schopnosti ostatních. Nejsou schopni se navzájem zničit ani nijak jinak výrazněji ovlivnit. Ohrozila by je jen velmi výrazná a závažná změna ve fyzické realitě, která by je ovšem zničila všechny – žádný z nich tedy nemá důvod se o to pokoušet.

Jejich kombinací vznikají další stránky fyzické i astrální reality a včetně bohů, démonů a čehokoli dalšího. Tyto bytosti vycházejí z vnímání reality smrtelnými rasami a jsou již závislé na jejich víře či nevíře, mohou tedy umírat, rodit se, získávat i ztrácet sílu.

 

Komentáře