Dwilgelinda

Až nadpřirozeně čistá a průzračná řeka protékající Soranem a dělící město na několik částí. Důvod její čistoty není dosud znám a zatím odolala všem cíleným i necíleným pokusům o znečištění z rukou jak specialistů, tak obyvatel královského města při běžném denním i nočním provozu.