Mořské slunce či Klášter Mořského slunce

Klášter Mořského slunce leží na nejsevernějším výběžku Althoriku. Jedná se o svatyni léčitelství a tiché místo, kam odchází bez rozruchu na odpočinek ti, kteří se chtějí srovnat se životem a často najít odpuštění nebo vykoupení. Název nepochází od nebeského tělesa, protože na Namidu slunce s našem slova smyslu neexistuje a o denní světlo se starají zlatavé linky na nebi. Mořské slunce je jméno občasného jevu, ke kterému dochází v povětří nad mořem na sever od Althoriku. Během tohoto jevu dochází k zobrazení jakési monády či podobného znaku a může předznamenávat události s dopadem na osud dimenze.