Naefar: Historie

“Before men before Moon, before history,
in a worlds made of magic and mystery”

Hercules and Xena, Battle for Mount Olympus

Počátek:

Před čímkoli byla jen energie zaplňující to, co je později definováno jako Vnější temnota. Byl tu jen anonymní prostor s anonymním obsahem. Nemá smysl zde uvažovat o čase. Pravděpodobně nějak plynul nezávisle na existenci čehokoli, ale nebylo tu nic, co by jej vnímalo.

Tato energie ale podle všeho zahrnovala i jakési Pnutí. Přelévala se totiž z místa na místo podobna jednom velkému Brownovu pohybu.

V jeden moment se pak stalo něco, u čeho se veškeré inteligentní entity vesmíru snaží dodnes najít vysvětlení. Energie různých povah a tvarů na sebe narazily v dosud neznámém způsobu nebo poměru a vznikla tak energie nová. Vznikla myšlenka.

Jakmile vznikla, byla okamžitě stržena do víru dalších proudů. Ovšem s každým dalším pohybem nabírala energii z okolního prostoru, takže její růst nemohlo nic zadržet.

Rostla a rostla…opět není známo jak dlouho, ale její růst vlastně nikdy neskončil.

Pak se v jednu chvíli stala další zvláštní věc, která odpálila řetěz událostí, jaký tu předtím skutečně nikdy nebyl.

Ta spousta myšlenkové energie si uvědomila sama sebe. Už to nebyl jen oblak energie. Bylo to vědomí. Vědomí zatím tápající, ale vědomí s nekonečným časem se učit a nekonečným potenciálem se učit. Obrovské vědomí.

Předvěk

V tomto období už začíná mít cenu uvažovat o čase, ale jen z Eorova pohledu. On sám si pamatuje všechno od svého vzniku, ale v celku existence ještě neexistuje objektivní časomíra a kontinuita času, která by hrála jakoukoli roli a cokoli ovlivňovala.

Eor začal zkoumat svoje okolí. Naučil se pohybovat prostorem, naučil se přetvářet okolní energii, případně ji nasávat do sebe. Měl potravy více než dost, protože okolí bylo stálou homogenní bouří, aspoň z jeho pohledu.

Postupně se naučil zahuštovat energii do té míry, že vytvořil hmotu. Postupně kolem sebe vytvářel obal, konstrukci. To skončilo vytvořením koule, ze které se později vyvinul Naefar.

Vytvořil v něm všechno možné, ale stále se mu nedařilo dát mu samostatnost, život, skutečný pohyb. Všechno jen čekalo zcela pasivně na jeho příkaz.

Rok 0 Naefarského času (NC) První zničení

Tehdy se Eor naštval a kus toho, co vytvořil, ve vzteku rozbil. V tom momentě se z Eora částečně vydělily tvůrčí stránky jeho mysli – osm aspektů reality tvořících až na jeden vzájemné protiklady: chaos/řád, substance/tvar, čas/prostor, rozpad/růst, klid/změna, světlo/tma, zrod/smrt, energie/prázdno. Čas s prostorem byly prvním aspektem, protože určují rámec všemu ostatnímu.

Eor s nimi začal promlouvat. Následně si uvědomil, co bylo tentokrát jinak: vložil do svého tvoření emoci a ta způsobila…samostanost. S tímto poznáním se dotkl znova základních živlů – ohně, vody, vzduchu a země. Kontaktem vznikla prvorasa, zrozenci živlů. Kromě toho se objevily ještě stín, blesk a duše. Chovali se mnohem lépe, než jakékoli Eorovy předchozí výtvory.

+/- 5000 NC Roztříštění / Rok 0 vlastních světů, možnost uvádět letopočet oběma způsoby

Potěšen tímto pokrokem se Eor rozhodl vypustit do okolí trošku své “krve” či esence.

Jenže jakmile se řízl do paže, okolí začalo jeho esenci obrovskou silou nasávat. Postupně se jeho paže rozpadla a toto tříštění pokračovalo dál. Jakmile se dostalo k jeho trupu, Eor Prvotní explodoval. Tento výbuch způsobil Roztříštění, které je pro své dopady známo také jako Druhé stvoření.

Vnější plášť Naefaru byl zasážen tlakovou vlnou jeho obrovské moci a popraskal na stovku střepů. Uprostřed ale zůstal fragment Eorova těla a přítomné napětí mezi středem a okrajem způsobilo, že Naefar udržel tvar koule. Současně s tlakovou vlnou vytrhla exploze z Eorova těla všech osm aspektů. Ty se v momentě, kdy se dostaly do prostoru hmotných světů, staly hmotnými a už v letu se začaly rozpadat. Poloviny se oddělily a rozpad na střepy během letu a dopadu je oslabil. Tato místa jsou ohnisky a dimenze takto zasažené se staly anomáliemi, ohniskovými světy.

Obloha se uzavřela do nebes jednotlivých dimenzí a zastřela původní výhled dovnitř. Světy ztratily většinu vzájemného kontaktu, ale některé kanály komunikace zůstaly. Stejně tak zůstaly pozůstatky mnoha spojení jako jsou mosty mezi světy, pevnosti odřízlé v půlce stavby, napůl zamrzlá jezera a další zajímavosti. Jednotlivé dimenze se stávají více specifickými a odlišnými, jak pominulo určité centrální napětí jejich připojení do celku.

Došlo ke spoustě změn v geografii, prokladu vrstev, takže tam, kde byly například dříve hory, bylo teď jezero a skály a kameny se objevily jinde.

Populace se začaly opět sbírat a tentokrát už neměly žádná omezení. Inteligentní menšina okamžitě využila obrovského astrálního potenciálu a velice rychle prošpikovala duševními paprsky tu mlhovinu energie, která zůstala uvnitř koule, za prvé tak po čase vznikl Daonar, tedy jakýsi telepatický vesmír ve vesmíru, nezměrný počet vrstev, ve kterých může jakákoli dostatečně schopná mysl přežívat a fungovat. Za druhé tím byla energie rozvířena a vnitřek Naefaru tak není statický.

Nerotuje, připomíná spíš neustálou bouři. Její hybnost je různým způsobem převáděna do jednotlivých světů, kde tak vznikly různé, ovšem opakující se cykly času, světla a dalších klimatických zákonitosti.

Tak byl Naefar ponechán svému osudu a není jasné,jestli se Eor někdy vrátí. Od momentu Roztříštění počítají světy svůj vlastní letopočet.

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *