Naefar: Struktura

 

Struktura

Doktor: “Vy jste měl k obědu celou kachnu?!”
Pacient: “Dyť je to dutý…”

 

Naefar je modrá lehce svítící dutá koule složená ze stovky střepů – jednotlivých dimenzí. Její povrch je protkán prasklinami, které od sebe oddělují jednotlivé světy. Ty se nenacházejí na povrchu této koule, ale uvnitř – pokud se na Naefar díváte zvenku, vidíte vlastně jejich dno. Vnější skořápka zahrnuje podsféry hmotné světy. Cokoli, co se nachází mimo Naefar (pokud něco takového je) leží ve vnější temnotě.

Střed Naefaru tvoří Daonar, jediný zachovalý pozůstatek těla Eora Prvotního, Stvořitele. Prostor mezi hmotnými světy a Daonarem vyplňuje daonar, oblast vysokého magickho napětí sílícího směrem od obalu koule ke středu.

 

 

Eor Prvotní spáchal během vývoje svého díla neúmyslnou sebevraždu. Následkem tohoto aktu se uvolnila obrovská vlna energie, díky které původně jednotná struktura popraskala na stovky střepů. Daonar na sebe naštěstí stále váže dostatek magického napětí a pravděpodobně jen díky jeho přítomnosti drží střepy pohromadě ve tvaru koule, ač nejsou nijak propojeny.

 

 

Komentáře