Naefar: Zákonitosti

Zákony

 

Za celou dobu existence Naefaru bylo zjištěno několik klíčových zákonitostí. Je fakt, že některé světy se chovají podle svého, ale tyto zákony jsou většině z nich společné:

 1. Každé kouzlo je možné zlomit.

 1. Každé kouzlo obsahuje ve své matrici způsob odražení a zlomení.

 1. Realita je tou nejtvárnější substancí, jakou mnohosvět obsahuje.

 1. Tělo může velmi těžko a nespolehlivě žít bez mysli, ale mysl může lehce žít bez těla.

 1. K sesílání kouzel není potřeba hmotné tělo.

 1. Stejná kouzla vržená proti sobě se mohou navzájem vyrušit.

 1. Kouzlo zkamenění je jen v několika případech definitivní.

 1. Neexistuje způsob, jak někoho pomocí magie trvale uvěznit.

 1. Duše v daonaru přichází stále o část své podstaty. Pokud je v astrálních vrstvách příliš dlouho, spojí se s nimi a zanikne.

 1. Aspekti ani bohové nejsou schopni stvořit skutečný život, jen kopírovat.

 1. Kterákoli samostatná mysl je ve své podstatě schopná zničit boha, démona nebo anděla.

 1. Magie jednoho světa nemůže přirozenou cestou dosáhnout světa jiného, tj. z jednoho světa není možné ostřelovat jiné dimenze. Lze vytvořit tunel k přenosu, ale je mnohem jednodušší prostě dojít jinam a magii praktikovat na místě.

 1. Daonarem se lze dostat do všech světů.

 1. Smrt znamená konec sporadicky.

 1. Stěny reality jednotlivých světů mohou zachytit tisíce tun, a přesto se jimi dá projít.

 1. Každé kouzlo bez ohledu na svůj rozsah obsahuje jádro, které je možné rozptýlit, odrazit či vstřebat.

 1. Každé kouzlo je možné absorbovat

 1. Světy mají vnitřní zákony, které mohou být v některých případech i v rozporu se zákony Naefaru.

 1. Vytvořená realita může být kdykoli pozměněna.

 1. Vytvořenou realitu je možné zničit pouze energetickým přetížením. Stejným způsobem je možné zničit duši. Této operaci se říká rozprášení.

 1. Magie jednotlivých světů je záležitostí jejich podstaty a geografie.

 1. Schopnosti naučené na jednom světě, které jsou tomuto světu vlastní, slábnou se vzdalováním se od tohoto světa, ale je možné je opět vycvičit na potřebnou úroveň. Příchodem cizince do neznámého světa se u něj mohou projevit schopnosti nebo vlastnosti vlastní místním. Pravděpodobně jen během pobytu a ne v takové míře, jako u těch, kteří se v dimenzi narodili.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *