Namid: Věk Zakladatelů 0 – cca 3000

Známá historie Namidu je datována od roku 10 000 NC (Naefarského času). Původní věk sjednoceného vesmíru končí roztříštěním, které je nultým bodem historie jednotlivých světů.

Specifikem vlny roztříštění, tedy neúmyslné sebevraždy stvořitele vesmíru Eora Prvotního, je většinová absence fyzické likvidace. Tato energetická vlna nepustošila prostor stylem atomové bomby, spíše měnila pravidla reality a způsobovala stejné a stejně náhodné efekty jako uvolněná magie. Jedním z klíčových efektů je tzv. proklad vrstev – podzemní masy země teleportovány na povrch jako hory, jezera se změnila v řeky, zkrátka kompletní zpřeházení fyzické reality.

Vlastní historie Namidu sestává ze tří období různé délky. Počíná tím, co vešlo nakonec do kronik jako Věk Zakladatelů, protože konči odchodem 18ti géniů jednotlivých profesí na sever do Mlčenlivých hor a založením říše Atchreum, jinak také zvaná Ectra Neo.

Historie po roztříštění tedy nezačíná na mrtvém bodě! Území i obyvatelé jsou sice lehce modifikováni (od teď se například projevují původně jen občasné náhodně vrozené schopnosti s větší četností a variabilitou), ale dimenze měla obyvatele a města už předtím. Namid nezačíná na holé louce.

Věk zakladatelů trvá cca 3000 let. Končí seskupením těch, kteří jsou později známí jako Zakladatelé, uprostřed Grenodie, která se dá počítat jako fyzický střed dimenze, shoda nad tím, že svět jde do háje a že o participaci na tom nemají zájem. Po tomto setkání společnými silami opouštějí zbytek dimenze a odebírají se hluboko do Mlčenlivých hor, kde zůstávají, dokud na ně svět nebude připraven jako celek.

Věk Zakladatelů přibližné pořadí událostí:

 • v prvních letech průzkum terénu, obnova státních hranic a měst a zakládání nových

 • ustaluje se…

 • Althorik rozdělen na Teserg, Bregotsko, Tycholy a Machaju

 • Anshové se situují na Dhermos

 • Na Aturu probíhají rodové boje vrcholící odchodem masivní části lesních, stínových a ledových elfů

 • Nabu se formálně dělí na Východ a Západ, přičemž obě poloviny zůstávají soustavou městských států

 • Tassarth de facto obnovuje předchozí strukturu, pouze na rozdíl od dřívějších šesti velkých formuje do mnoha malých království

 • Trpaslíci, tedy opět valná většina, se stěhují na Daswi a obnovují svou horskou říši

 • Unghi je ovládnut šotky, písečnými anshy, gromy a trpaslíky včetně několika kmenů stinných elfů

 • Bregotsko pouští Dyren

 • Atur podroben konzervativními čirými elfy, ostatní kmeny částečně vymírají, částečně odchází na Tassarth, kde poskytují své znalosti přívětivým skhurtům

 • dva synové Nertyelského krále se stávají dosti proslulými lovci nestvůr. Jejich služby začínají být žádány i na dalších kontinentech

 • na povrch začíná prosakovat živější magie a dochází ke zřetelnější diferenciaci profesí

 • čarodějově, tvůrci a mniši začínají být cennou a žádanou posilou

 • starší z bratrů začíná občas cítit lehké ohrožení klasického stylu boje magií

 • jistý severský mystik má vizi, později známou jako Vize Exilu…vidí vývoj situace o několik set let dopředu, ale je také vynikající analytik, který dokáže v návaznosti na tento impuls předvídat vývoj mnoho let dopředu

 • nemá v úmyslu informaci zveřejňovat, ta se ale stejně dostane do oběhu

 • krátce před touto vizí mělo dojít k zoficiálnění cechů a bratrstev jednotlivých profesí

 • zpráva zachycena, cechy se stáhnou do sfér pod běžnou společností

 • králové jsou informací znepokojeni, ale nejsou si jisti, jak by si měli počínat.

 • starší z bratrů začíná dostává informace o formování cechů a organizací a začíná cítit reálnou hrozbu (způsobenou překvapivě jeho vlastní xenofobií).

 • s pomocí několika vlastních mágů a kněží začíná budovat silnou církev, jejímž úkolem je šířit averzi proti čistokrevné magii.

 • přitom si nechá pro sebe a svého bratra vykovat dvě velmi silné magické čepele, Útok a Obranu. Jejich stvořitel do nich ovšem přidá malé překvapení v podobě reakce na hněv a další emoce.

 • začíná nejprve ideologická a poté tajná zpravodajská válka proti druidům, mnichům a mágům.

 • jednotlivci i skupiny, které se zachrání, založí řád Sjednocených a uklidí se na nepřístupná místa světa – hluboko do pouštních krypt a jeskyní, do velehor – počátek Atchrea. Za tohle je třeba staršímu bratrovi poděkovat, protože bez něj by pravděpodobně nebyl důvod k jejich vzniku. Osmnáctka Zakladatelů, kteří v jednotlivých oborech dosáhli dosavadního maxima, se vydává do Mlčenlivých hor Tassarthu. Roztříštění zde vyhloubilo rozsáhlé podzemní prostory, které si tato skupina jen upraví pro svoje potřeby.

 • Starší vede svou pouť za očištění čistého boje a zamilovává se do půvabné velekněžky svého kultu.

 • Mladší vidí, co se děje a na poslední chvíli vyhledává některé Sjednocené které zná a utíká s nimi na sever.

 • Jeho bratr se o jeho akci ihned dovídá a považuje ji za jistý druh zrady.

 • svět je zaměstnán vlastními konflikty, ovšem sílící fanatismus staršího bratra zapříčiní nutné rozšíření jeho kultu i na další kontinenty.

 • jeho přítelkyně začíná cítit hrozící nebezpečí a vydává se hledat mladšího bratra se žádostí o pomoc.

 • její mise je úspěšná a bratři se po několika peripetiích setkávají uprostřed Grenodie. Starší obviňuje mladšího ze zrady vlastního rodu a nenechává se ničím přesvědčit. Když dojde na tasení mečů v pravé poledne, shodí mladší staršího ze skály. Ten ho strhne s sebou a oběma vypadnou meče. V následujícím zmatku vezmou oba meč toho druhého, což se nikdy nemělo stát…Namid je podruhé zasažen vlnou divoké magie….sám úder není tak masivní, ale spustí řetězovou reakci v normálně dosti silné magické atmosféře dimenze, takže se šíří po celém prostoru