reinkarnace

“I have returned…”

Protoss Dragoon, Stracraft

Reinkarnace je v nějaké podobě přítomna ve více dimenzích Naefaru. Na Namidu za běžných podmínek platí, že duše zemřelých jsou přitahovány Daonarem, ale mohou se vlastní silou vrátit do hmotného světa a pak buď do původního těla, nebo si vytvořit (opět podle svých schopností) tělo nové. Ačkoli mechanismus platí, jeho použití není vůbec samozřejmé a rozhodně neznamená absenci smrti.

Proces zahrnuje 2 fáze:

Tou první je ANO/NE samotného návratu duše do hmotného světa. Tuto šanci má duše možnost ovlivnit, mění se ovšem v čase a nikdy to není 100%. Obecně čím schopnější duše, tím nižší základní šance na návrat.

Druhou proměnnou je časové rozpětí mezi smrtí a návratem. Nejrychlejší návrat za běžných podmínek byl zaznamenán během deseti minut. Horní mez tohoto rozsahu není známa. Duše se může vrátit za hodinu, ta den, za měsíc nebo klidně za deset let i déle. Pravdou je, že osoby návrativší se například po stovkách nebo tisících let už nenavazují na své původní tělo ani život, ale vydávají se většinou na novou pouť, tedy není možné tuto návaznost dost dobře sledovat.

V rámci reinkarnace dále platí, že nemohou současné existovat dvě fyzická těla vázaná na stejnou duši. Z toho plyne, že dokud existuje duše schopná návratu, fyzické tělo je v jistém stavu konzervace a prakticky se nerozkládá. Duše se v hmotném světě může pokusit i vlastní zhmotnění, tedy vytvoření vlastní fyzické projekce a kopie původního těla, nebo těla odlišného. Pokud k tomu dojde, původní tělesná schránka podlehne zrychlenému rozkladu během několika málo hodin až dní.

Obecným dopadem reinkarnace na živé bytosti je i ve spojení s všudypřítomnou magií dlouhověkost a konzervace fyzického vzhledu. Smrtelné rasy mohou vypadat třeba na padesát, ale může jim stejně snadno být několik set let.

Reinkarnaci nelze opakovat stále, s každou další se duše opotřebovává a při přílišném počtu už není stabilní a rozpouští se v energii daonaru.

V právní rovině existuje stále delikt vraždy, jen s několika dodatky. Pokud se zavražděná osoba vrátí do původního těla, má z právního hlediska nárok na totožnou odplatu svému vrahovi bez jakéhokoli právního postihu. Vzhledem k nepředvídatelným a neovlivnitelným dobám mezi přítomností a nepřítomností duše konkrétních osob byly podobné vendety a pomsty ponechány do značné míry mezi samotnými zúčastněnými jedinci.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *