SAITA

Přesněji řečeno S.A.I.T.A. (Spiritus, Aeris, Ignis, Terra, Aqua – Duch, Vzduch, Oheň, Země, Voda) je elitní zásahové komando machajské armády.

 

Ačkoli nejznámější silou Machaje je stále SVS a její roli nikdo nezpochybňuje, rozhodně nestačí na vše. Machajské království si samozřejmě udržuje stály armádní sbor. SAITA je jeho užším výběrem a snaží se pokud možno o vyrovnanost profesí i talentů. Tím pádem nikdy nejde i čisté bojovníky ani čaroděje, ale tato sekce je schopná sestavit tým pro každou situaci, která může na Namidu nastat. Výsadek obvykle zahrnuje 4 – 10 členů podle potřeb. Nejde o tým, který by se soustředil na početní převahu. Jejich úkolem je lokalizovat, umístit nebo získat a co nejrychleji vypadnout.

Mají povolení k použití všech forem donucovacích prostředků včetně zabíjení, ovšem až na velmi řídké výjimky mají zákaz sbírání duší, tedy použití sferilových krystalů. Rozsah jejich činnosti pokrývá hlavně Althorik, dále přilehlé ostrovy a oblasti či státy, se kterými má Machaja živější diplomatické styky – například státy Tamaralu.

Občas se stane, že jejich přítomnost je díky schopnostem a kvalitě výcviku žádána i na vzdálenějších územích, ale tam fungují většinou místní složky. Podmínkou pro vstup je kromě bojových a dalších schopností také zkušenost z více dimenzí.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *