Namid

“Namid je svět kde kultury se kříží
naděje i zkáza každým dnem se blíží.
Na jih i sever cesty se klikatí
střeží je koně i kocouři strakatí.
Ať je to Tassarth, Nabu či Dhermos důstojný
život v nich vede se celkově pokojný
Nenechte zmást se slupkou jejich tvrdou
a nechte příběhy, ať se na vás hrnou.”

 Hint: Mapy po najetí kurzoru zoomují…

Namid je podnebím nejvíce podobný planetě Zemi, dokonce i teplotní rozdělení je celkem stejné. Na severu končí Mlčenlivými horami, které se pak k hranici dimenze mění spíše v jednotný ledový masiv. Čím jižněji, tím tepleji.

Na samotném jihu dimenze už se teplota pod kontinenty Nabu a Unghi příliš nezvyšuje, ale ostrovy pod Nabu jsou tvořeny skalnatými nehostinnými planinami. Hornina se zde vyznačuje jen tím, že ačkoli se složením neliší od zbytků území, získává z dosud neznámých důvodů mnohem větší tvrdost. Občasné výzkumy ukázaly sice přítomnost některých cenných materiálů, kvůli kterým by stálo za to zahájit těžbu v těchto oblastech, ale pod zem se pořádně zatím nepodařilo nikomu dostat. Hornina odolává jakémukoli fyzickému narušení a ruší také magii.

Ledové podnebí severu přechází celkem rychle do mírnějšího pásu. To zahrnuje Tamaral, Althorik a Atur a okolní ostrovy. Chladněji je i na rohovém Rystighu a na Tauro.

Existují různé verze toho, jakým způsobem na Namidu vypadá den. Problém je v tom, že denní světlo se sice objevuje v pravidelných intervalech (a dokonce na víceméně stejnou dobu), ale jeho zdroje nemají jednotnou podobu. Většinou se na nebi vyskytují jakési zářící skvrny, linie či propletené nitky, díky kterým je vidět. Zářící tělesa a oblasti rotují celým obrovským prostorem Naefaru a je možné, že tyto různorodé světelné zdroje právě na Namidu způsobuje něco nad dimenzí. Občas se sice zjeví i pevný bod (podobný našemu slunci), ale bývá to málokdy a obvykle nemá dlouhého trvání.

Svět je obecně bohatý na magii ve všech podobách a elementární magické operace patří téměř k základnímu vzdělání. Čím složitější formy, tím jsou vzácnější a náročnější. O rolníci na polích si například umí magií posvítit, ale třeba jen každý 50tý člověk se umí teleportovat z místa na místo. Žádný um nebo schopnost tu není výlučný.

Vzhledem ke vzdálenostem je poměrně dosti vyspělá a tím pádem i dostupná právě prostorová a transportní magie. Například i každý schopnější kupec se může pohybovat třeba jednou za týden mezi městy pomocí teleportace. Takový šperkař, který nepotřebuje povoz, může to samé využít i 2 – 3 za týden.

V rámci tohoto odvětví existují i tzv. “otisková zvířata”. Jde o hmotnou dočasnou iluzí zvířat (hlavně koní), které je možné nabít do kouzelného šperku a několikrát použít. Když je šperk vyčerpán, lze do něj relativně snadno (ideálně u obchodníka) “otisknout” další fyzické zvíře.

To se neztrácí a v procesu nijak netrpí, zkrátka je zkopírováno. Není tedy nic zvláštního, pokud například jízdní posel požádá hlídku na cestě, jestli si může “otisknout” jednoho z koňů.

Obecná dostupnost a všudypřítomnost magie spolu s propojeností profesí a činností vedla k tomu, že je Namid v některých ohledech velmi technologicky vyspělý, na druhou stranu ale zůstává na magické bázi. Vzhledem k pokročilé metalurgii je možné například vyrobit plné plátové brnění s váhou kožené zbroje, ale bude hrozně drahé. Technika typu střelného prachu či výbušnin existuje, ve srovnání s magií se ale jedná o dosti nespolehlivé nástroje, navíc náročné na přípravu a použití ve srovnání s jednoduchou přípravou kouzel.

Historie:

Věk Zakladatelů 0 – 3000