Zashion

Hint: Mapy po najetí kurzoru zoomují…

 

 

 

 

Jednotky a průběh roku

Společnost

Živly

Původně poměrně pustý pouštní kontinent, upravený do současné tropičtější podoby samotnými Zashionci. Každý zde narozený člověk má schopnost ovládání jednoho z živlů – ohně, vody, země, vzduchu či duševní energie. Cca 70% pouze jeden, 25% dva a 5% tři. Faktem ale je, že vláda nad více živly znamená menší sílu v konkrétních elementech.

Jedná se o jednu z nejmenších dimenzí vůbec – jeden kontinent obklopený mořem. Díky tomu, že moře pokračují dál i za hranice dimenze, byl Zashion izolovaný od zbytku Naefaru i během jeho jednoty. Zashion je charakteristický městy stavěnými do soustředných a pootočených kruhů. Nelze z nich minout Tar – Enor, zvaný také skalní srdce, centrum říše a sídlo vládce – Zářícího.

Zashionská společnost tíhne k hierarchičnosti, na druhou stranu uvnitř samostných frakcí – bojovníků či kněží – vládne do zančné míry přátelství a i spolupráce napříč složkami není obvykle výrazný problém. Kromě živlů trénují všichni obyvatelé jednu ze dvou bojových cest – Měsíčního Draka nebo Slunečního Tygra. V kombinaci s již zmíněnými živly to vytváří velmi silnou společnost, která je schopná opravdu velkých věcí.