Zashion: Jednotky a průběh roku

Časové jednotky Zashionu:

1 zap – čas, který při hodu dýky do stěny vzdálené 4-5 metrů uplyne od okamžiku, kdy dýka opustí prsty, do okamžiku jejího zabodnutí.

1 tork = 70 zapů

1 per – 30torků

délka_

1 ost – 3,5 cm (šířka neostré čepele standardního meče)

70 cm = 20 ostů

10 ostů (35 cm) ostir

100 ostů (350 cm) ostiron

U jednotek objemu se přidává předpona pr (prost, prostir, prostiron)

Měsíce:

Rok má 406 dní,měsíce jsou po 58 dnech

Fhalarův mezník

Senar

Kenor

Fumir

Samar

Tyroniin mezník

Monir

Lamnar

Remir

ZAshion year

slunce – tremuo

měsíc – skonh