Zashion: společnost

Zashion je v mnoha ohledech postaven na pevné struktuře. Neznamená to ovšem v žádném případě totalitu. Tyto okolnosti vychází za prvé z velikosti dimenze, která nahrává zachován určitého  nepřílišné pohostinnosti terénu – celý kontinent obsahuje pouze poušť a hory. Za druhé mají téměř všichni obyvatelé dimenze vrozenou i velmi cvičenou disciplínu, takže život v rámci přísných, ale kontruktivních pravidel je pro ně normální.

Společnosti velí Zářící, jehož sídlem je věž ve středu Tar – Enoru. Hlavnímu městu se také přezdívá Skalní srdce, protože je jakýmsi živoucím lidským srocením v kruhu hor a skal.

Ostatní města (Kharia, Moskort, Dhermon a další) mají vlastní samosprávu, Ovšem pouze Zářící v Tar – Enoru si udržuje jakýsi téměř božský status, nebo minimálně status osvícenosti a nezpochybnitelnosti.

Tar – Enor je také sídlem velení Stráže, obou Bojových řádů a všech pěti živelných kultů.

Struktura:

-Zářící

-Nejvyšší úředníci, kněží, vůdci a představení bratrstev

-elitní strážné gardy, samostatní bojovníci, zasvěcenci mimosmyslových schopností

-vzdělanci a vyšší kněží

-významní měšťané a nižší bojoví činitelé, standardní kněží a stráže

-měšťané a obchodníci s pověstí, členové kupeckých a obchodních svazů a spolků

-málo významní podomní obchodníčci, drobní řemeslníci a rolníci

kulty, bratrstva:

Řád Měsíčních Draků

Řád Slunečních Tygrů

Bratrstva:

Bratrstvo ohně zasvěcené Fhalarovi, ovládající pyrokinezi

Bratrstvo vody zasvěcené Tyronii, ovládající telekineze

Bratrstvo země zasvěcené Tuofne, ovládající regenerace

Bratrstvo vzduchu zasvěcené Nalihar ovládající vítr

Bratrstvo duše zasvěcené hvězdnému Sharosovi, ovládající telepatii.

Hodnosti Bratrstev: hodnoceno podle ovládání vrozené schopnosti

1. nirakin

2. nirak

3. nir

4. kirahin

5. kirah

6. kir

7. shakarin

8. shakar

9. shar

řád Měsíčních Draků: bojovníci, hodnoceno podle schopností

1. noční ještěrka

2. noční ještěr

3. noční drak

4. hvězdná ještěrka

5. hvězdný ještěr

6. hvězdný drak

7. měsíční ještěrka

8. měsíční ještěr

9. měsíční drak

sluneční Tygři:

1. kocour Rozbřesku

2. jaguár Rozbřesku

3. tygr Rozbřesku

4. kocour Svítání

5. jaguár Svítání

6. tygr Svítání

7. kocour Slunce

8. jaguár Slunce

9. tygr Slunce

Hodnosti Kultů: nejde o kulty v pravém slova smyslu. Kulty se starají o vzdělanost obyvatelstva obecně, případně se diferencují podle toho, kdo využuije jaké znalosti ke své profesi či podle svých schopností.

Například pyrokinetici využijí poznatky o hořlavosti materiálů, geonetici o rostlinách a žvířatech, aeronetici o meteorologii, nebezpečných plynech, možnosti hašení požárů a dalších. Jde vlastně jen o jiný princip rozdělení vědeckého bádání, jak jen ho takovým lze v rámci fantasy světa nazývat.

1. Stoupenec

2. Zasvěcenec

3. Čekající

4. Kněz

5. Mentor

6. Patron

7. Velekněz

8. Čekající Velekněz

9. Nejvyšší Velekněz

Hodnosti Stráže: podle schopností a zásluh o bezpečnost města a dimenze.

1. příchozí

2. čekatel

3. chodec

4. čepeler

5. hlídač

6. obránce

7. ochránce

8. strážce

9. rytíř

Syndikát vrahů: na hodnosti si příliš nehraje, ale svým členům přiřazuje jména podle toho, co je s nimi spojeno, či jak se kdy zachovali.

Ten, který zradil – mir´ful

Ten, který odešel odůvodněně – ra´kor

Ten, který porušil pravidla a způsobil tak problémy –sor´pat

Ten, který porušil pravidla a zachránil tak operaci- sor´par

Ten, který je zavázán – hra´nsun

Ten, který odešel bezdůvodně – ra´kir

Ten, který pracuje samostatně –  shi´thor

Ten, se kterým se musí počítat –  rho´ras

Ten, který zklamal –  mhyr´tal

Ten, o kterém nevíme –  sna´thor