Cyklus profesí, umění a talentů

Zvědův hlas ten i ocel přesvědčí
Lovec popřeje ti zrána kořist největší

Střelec vše prohlédne a útočí z dálky
Konstruktér snadno ovlivní průběh války

Rytíř pokloní se před padlých památkou
Čaroděj si nevybírá společníky namátkou

Bardova píseň připomene stará léta
Druida potkáš v lese, který vzkvétá

Tvůrce jednotu magie a kovů záhy objeví
Mystikův vliv na tvých snech se projeví

Mága vzdor moci halí jenom hábit prostý
Transmutéra pak prozradí jeho zářící prsty

Stopař najde tě v bažinách i suché poušti
Kněz se s dušemi kolem sebe spouští

Kontaktér bývá obklopen síry puchem
Bojovník pak jen společenským vzruchem

Kněze živlů oheň s vodou zdraví
Ninjova čepel pohladí tvé zdraví

Bojomágův meč ten svítí i ve tmě
Ruka kněze kovů leskne se, udeří však jemně

Lupičův čin události rozhýbá
Mnich se v boji skoro vůbec nehýbá

Runař přijde, hůlkou švihne
Stín se temnou nocí mihne