Derakin Černá pěst /Černopěst – bojový aristokrat

Diplomat s kuší na klíně, nohama na stole a sklenkou whisky nebo červeného u ruky. Člověk, který vyslechne informaci od dítěte na ulici a v tu chvíli nemá problém zařvat na Jeho Veličenstvo, ať na chvíli sklapne, protože neslyší.

Původně řadový důstojník informačních služeb Machaje, který se po válkách o kontinent po Bílé Noci vypracoval jako jeden z nejschopnějších informačních mozků v zemi. Shodou okolností stojí částečně za uspořádáním království a dohlíží na jeho funkčnost. Jeho hlas má obrovskou a mnohdy rozhodnou váhu, aniž by však zastával oficiální funkce v radách nebo sněmech. Jedná se o šedou, velmi schopnou eminenci Machaje a hlavně Soranu. Díky němu se město stalo jednou obrovskou výzvědnou službou a pravděpodobně nic jej nemůže reálně ohrozit.

Po svém předchůdci, již senilním generálovi, převzal vedení syndikátu a stal se jeho velitelem. Nastaví za něj s klidem život a to samé udělají ostatní pro něj. Nebere si servítky, je výborným stratégem a pokud jde o město a zemi, je schopen vzít jako rukojmí i samotného krále a propíchnout atentátníka střepem z královské koruny.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *