Ohniskové světy

Naefarica Ohniskové světy

Dimenze Naefaru, které se dopadem aspektů během roztříštění staly do značné míry anomáliemi, prakticky vždy téměř neobyvatelnými. Spolu s přívalem původní energie stvoření dopadly do těchto světů střepiny šestnácti spektů reality a změnily je. V takových světech se v závislosti na konkrétním aspektu změnila podstata času, prostoru, zrození, smrti či čehokoli dalšího.

Uqatia: Ohnisko změny

V této dimenzi je prostředí v neustálém pohybu co do tvaru i povahy. Vodní plochy mění vodu mezi sladkou a slanou, případně jsou tvořeny zcela jinými tekutinami. Mokřady jsou schopné se stát do večera skalisky a k ránu vytvořit vyprahlou poušť zarostlou pšenicí.

Nehomos: Ohnisko energie

Nehomosu se také říká Hořící region. Terén i povětří jsou prosáklé ohněm, volnou manou i dalšími prameny sil. Protože se tyto víry, bouře a mračna drží kupodivu v nějaké výši nad povrchem, zachovala se zda rozdrobená civilizace a spousta ruin té původní. Obyvatelé se naučili energii těžit, ovšem poměrně časté silnější výboje způsobují časté havárie takových zařízení.

Freomen: Ohnisko zrodu

Dimenze plná života do té míry, že musí být kontinuálně vyhlazován v zájmu přežití aslespoň části trvalých obyvatel. V místech dopadu střepin aspektu vznikla místa kontinuálního masivního plození, které přeskakuje potřebu sexu. Oblasti tohoto typu jsou zakázanou zónou, jenže stejně se najde dostatek jedinců i jedinek, kteří se tam vypraví. Ovšem ve chvíli, kdy se do takového místa vypraví samička jakéhokoli druhu, velmi pravděpodobně může během hodiny až desetkrát porodit, což ji bude nejspíše stát život.

Chaxaro: Ohnisko smrti

Někdy zváno také Říše kostí, což je ovšem nepřesné. V dimenzi existuje několik fungujících států, smrt ovládá pouze několik kontinentů. V vstupem na ně začne kdokoli chřadnout, aniž by ovšem stárl. Přibližení se na dohled monolitu dopadu aspektu znamená okamžitou smrt bez opuštění těla duší nebo jakéhokoli rozkladu. Dotyčný je vlastně jen hibernován podobně jako třeba Šípková Růženka. Pokud se nějakým způsobem dostane mimo oblast vlivu, normálně ožije.

Dor Tene / Zastřený svět / Akvamarinové teritorium: Ohnisko tmy

Svět topící se neustále ve tmě (překvapivě). Název s akvamaríny vznikl ze skutečnosti, že tyto kameny jsou na povrchu místních skal a hor velmi koncentrované a při dopadu světla při četných průzkumných cestách házejí odlesky, takže se povrch krásně třpytí.

Phere / Říše nočních můr/ Zmatený svět: Ohnisko chaosu

Podobná oblast jako výše zmíněný Nehomos, jenže tady zasahuje proměnlivost nejen povětří, ale veškeré prostředí. Osídlení nemožné, všechno se zde přetváří, víří, bouří a neustále vybuchuje.

Orarus / Země klidu: Ohnisko klidu

Pravý opak Uqatie. Celá dimenez se jakoby zastavila v jediném momentu. Voda je jak zrcadlo, lísteček se nepohne, větřík nezafouká. Vše bude na stejném místě dneska i za tisíc let.

Narikaye: Ohnisko růstu

Obyvatelná a obývaná dimenze vyznačující se tím, že veškeré suroviny včetně neživých rostou. Týká se to i kovů, písku, drahokamů, kamene a čehokoli dalšího. Živí tvorové mají růst a vývoj akcelerovaný.

Tha Narun: Ohnisko rozpadu

Možná něco v samotné podstatě aspektu rozpadu způsobilo, že i vliv je poněkud omezen. Nějakých 100 mil v okolí dopadu monolitu se cokoli rozpadá na prach a velé území je jen naprosto vyprahlá pláň. Rozpadá se tu nejen život, ale i jakékoli předměty, zbraně či suroviny. Něco z vlivu ovšem zasáhlo i většinu dimenze, takže pěstovat zde plodiny je velmi obtížné. Původní územní celky se změnily na občasná skromná osídlení, která mají co dělat, aby se udržela při životě.

Keh Anyn / Propast – ohnisko prázdna

Dimenze velmi snadná na popis, protože doslova není co popisovat. Temné oko reality plné totální nicoty.

Wak Nako – ohnisko času

Oblasti dimenze přechází plynule mezi totálním zastavením toku času po jeho masivní zrychlení do minulosti i budoucnosti, přičemž směr se příležitostně mění. Lze tu najít místa, která se od momentu roztříštění ani nehla.

Uzaru – ohnisko prostoru

V tomto místě zřejmě není možné se pohybovat normálně delší dobu nebo na jakoukoli delší vzdálenost. Kusy prostoru volně a prakticky bez varování přeskakují v rámci celého místa. Existuje tu navíc jev divokých “spojnic”, jak tomu místno říkají. Jedna se o otáčející se soustavy bodů, které teleportují cokoli, s čím přijdou do kontaktu.

Ca An Vei – Ohnisko Tvaru

Svět, ve kterém neexistuje amorfní skupenství hmoty, aspoň ne dlouhodobě. Například voda vytváří tvarové struktury a následně drží na místě, v omezené míře plyne uvnitř těchto tvarů.

Has Gola – ohnisko světla

Ač by se mohlo zdát, že ohnisko světla nebude nijak strašným místem, opak je pravdou. Dosud nebyl nalezen dostatečně silný nástroj, který by místní absolutní světlo utlumil. Prakticky všichni, kteří se sem kdy vypravili, téměř okamžitě oslepli a není tudíž ani jasné, jakou má svět aktuálně strukturu či povahu.

Kug´ Oar – Ohnisko řádu

Vliv aspektu řádu se zde otiskl do povahy veškerého obyvatelstva, fauny i flory. Dimenze silně připomíná jednu obrovskou a dokonale sehranou armádu. Dokonce i zvěř, zdá se, postupuje v pochodovém rytmu a srovnaná do oddílů.Pravděpodobně nejobyvatelnější svět ze všech ohnisek.

Anhy Vide – ohnisko substance

Na rozdíl od ohniska tvaru si tady neudrží strukturu naprosto nic. Teče tu voda, kovy, písek i kámen. Dosti podobné Phere, jenže svět choasu si celkem zachovává skupenství.

 

Celkově vzato je štěstí, že současně s dopadem aspektů byla kůra Naefaru rozbita. Anomálie jsou díky tomu poměrně slušně izolovány v konkrétních střepech a jejich vliv se dál šíří jen ve velmi omezené míře.

 

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *