(Sales pitch je výraz pro krátkou obchodní prezentaci výrobku nebo služby. Podstatné je, aby byl jasný, stručný a...