Hodně lidí, kteří se věnují psaní, si mi ztěžovalo, že naučit se napsat román trvá hrozně dlouho. Nemají čas psát, ani...