Naefarpedie

Základní popis

Naefar je modrá lehce svítící dutá koule složená ze stovky střepů – jednotlivých dimenzí. Její povrch je protkán prasklinami, které od sebe oddělují jednotlivé světy. Ty se nenacházejí na povrchu této koule, ale uvnitř – pokud se na Naefar díváte zvenku, vidíte vlastně jejich dno. Vnější skořápka zahrnuje podsféry a hmotné světy. Cokoli, co se nachází mimo Naefar (pokud něco takového je) leží ve vnější temnotě. Hmotný svět je běžná fyzická realita, kterou lze normálně vnímat a pohybovat se v ní. Pokud se díváte nahoru, vidíte nějakou formu nebeské klenby, pokud se trochu víc soustředíte, můžete zahlédnou vnitřek Naefaru vyplněný daonarem.

Pod hmotným světem existují vrstvy obývané nejrůznějšími tvory. Nejsou výsledkem žádné nerovnováhy, byly i v původním jednotném Naefaru, ale s roztříštěním se dostávají více na povrch a více osob má stále pokušení dostat se k nim. Nelze tvrdit, že tento prostor je apriorně negativní, stejně jako daonar má daleko k nebi podle lidských měřítek.

Střed Naefaru tvoří Daonar, jediný zachovalý pozůstatek těla Eora Prvotního, Stvořitele. Prostor mezi hmotnými světy a Daonarem vyplňuje daonar, oblast vysokého magickho napětí sílícího směrem od obalu koule ke středu.

Smrt stvořitele

Eor Prvotní spáchal během vývoje svého díla neúmyslnou sebevraždu. Následkem toho se uvolnila obrovská vlna energie, díky které původně jednotná struktura popraskala. Daonar na sebe naštěstí stále váže dostatek magického napětí a pravděpodobně jen díky jeho přítomnosti drží střepy pohromadě ve tvaru koule, ač nejsou nijak propojeny. Tak byl Naefar ponechán svému osudu a není jasné,jestli se Eor někdy zotaví nebo jiným způsobem vrátí. Od momentu Roztříštění počítají světy svůj vlastní letopočet.

 

Daonar vs. daonar

Daonar s malým “d” je napětí mezi středem Naefaru a jeho vnější kůrou, kterou tvoří hmotné světy. To směrem k světům postupně slábne a v nich se často vyskytuje nějaká forma ještě slabší vrstvy.

Daonar je největší fragment Eorova těla nacházející se uprostřed Naefaru, do jehož skutečného středu se zatím nikomu nepodařilo dostat. Emituje neustále energietické napětí, které do značné míry osvětluje vnitřek Naefaru a vysílá do prostoru také silnější vlákna.

Mapa vnitřní strany