Namid

Namid je podnebím nejvíce podobný planetě Zemi, dokonce i teplotní rozdělení je celkem stejné. Na severu končí Mlčenlivými horami, které se pak k hranici dimenze mění spíše v jednotný ledový masiv. Čím jižněji, tím tepleji.

Na samotném jihu dimenze už se teplota pod kontinenty Nabu a Unghi příliš nezvyšuje, ale ostrovy pod Nabu jsou tvořeny skalnatými nehostinnými planinami. Hornina se zde vyznačuje jen tím, že ačkoli se složením neliší od zbytků území, získává z dosud neznámých důvodů mnohem větší tvrdost. Občasné výzkumy ukázaly sice přítomnost některých cenných materiálů, kvůli kterým by stálo za to zahájit těžbu v těchto oblastech, ale pod zem se pořádně zatím nepodařilo nikomu dostat. Hornina odolává jakémukoli fyzickému narušení a ruší také magii.

Ledové podnebí severu přechází celkem rychle do mírnějšího pásu. To zahrnuje Tamaral, Althorik a Atur a okolní ostrovy. Chladněji je i na rohovém Rystighu a na Tauro.

Komentáře

 

Komentáře