Roy: „A v nejvyšším bodě nápřahu přijde malé zaváhání. Pukrle bohům.“ Molly: „Pukrla bohům?“ Roy: „Jo. Bohům. Že...