„Většinu ekonomie lze shrnout ve čtyřech slovech: Lidé reagují na stimuly. Zbytek je komentář.“ Steven E. Lansburg,...